Program konferencji E-LEASING DAY 2020


09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:20 Powitanie gości i prelegentów

Andrzej Krzemiński - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu
Ewa Łuniewska - Wiceprzewodnicząca Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu
Marcin Balicki - Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu

10:20 – 11:20 Panel dyskusyjny otwierający spotkanie

Temat: „#agile #technology #leasing w czterech perspektywach”

Prowadzący: Kamil Portka - General Manager w Ailleron, LeaseTech
Uczestnicy:
– Marcin Zakrzewski, CTO GEFA BANK/ SGEF / Societe Generale Group, Niemcy
– Piotr Pycia, SCRUM Master w Ailleron
– Pozostali paneliści TBC

11:20 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 12:00

„Paperless, czy firmy są już na to gotowe? Czy warto rezygnować z papieru? – case study”

Mariusz Sławek, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Infinite EDI

12:00 – 12:30

„Low-Code – przepis na więcej szybkich projektów“

Łukasz Semeniuk, Dyrektor Handlowy w Webcon

12:30 – 13:00

„Szybkość spłat i zwiększenie konwersji poprzez wdrożenie płatniczych rozwiązań digitalowych”

Krystian Markiewicz, Business Development Manager w Blue Media

13:00 - 14.00 Przerwa na lunch.

14:00 – 14:20

Wystąpienie programowe patronów Grupy ds. Digitalizacji ZPL

Ewa Łuniewska, Wiceprzewodnicząca Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu
Marcin Balicki, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu

14:30 – 15:00

„Korzyści i wyzwania rozwiązań IT automatyzujących procesy w branży leasingowej na przykładzie realizacji projektu integracji ING Lease – CRIF“

Michał Sitkowski, Head of Project Management w CRIF

15:00 – 15:30

„Business case: Zwiększanie efektywności operacyjnej na przykładzie narzędzi IT w obszarze windykacji miękkiej w PKO Leasing. Onwelo jako partner IT firm leasingowych w procesach transformacji cyfrowej“

Bartosz Czyż, Managing Director, IT Services w Onwelo
Piotr Szkup, Kierownik Portfela Projektów IT w PKO Leasing

15:30 – 16:00

Temat wystąpienia i partner TBC.

16:00 – 16:30

Temat wystąpienia i partner TBC.

16:30 – 16:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Zapraszamy do kontaktu

Do udziału w konferencji zapraszamy ekspertów firm leasingowych i firm wynajmu zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu i Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (członek zbiorowy ZPL).
mail_outline

Informacje dotyczące programu, kontakt z partnerami:

Anna Polak,
e-mail: anna.polak@leasing.org.pl
assignment_ind

Informacje organizacyjne, zapisy:

Małgorzata Rychlik
e-mail: malgorzata.rychlik@leasing.org.pl