Program konferencji e-Leasing Day 3.0 Online

Dzień I

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji, powitanie gości i partnerów

Mirosław Riedel, dziennikarz
Ewa Łuniewska, Przewodnicząca KW ZPL
Marcin Balicki, Wiceprzewodniczący KW ZPL

10:15 – 10:45 Prezentacja CRIF

Przykłady wsparcia ochrony antyfraudowej w branży leasingowej za pomocą automatycznych procesów IT

Michał Sitkowski, Head of Delivery w CRIF

10:45 - 11.00 Przerwa na kawę. Czat z CRIF.

11:00 – 11:30 Prezentacja InfoSEB

BIZNES Z GŁOWĄ W CHMURZE czyli jak płynnie i szybko przejść cyfrową drogę do ERP w branży leasingowej na przykładzie współpracy BOŚ Leasing - EKO Profit

Prowadzący

11:30 - 11.45 Przerwa na kawę. Czat z InfoSEB.

11:45 – 12:15 Prezentacja Blue Media

Migracja procesu płatności do obszaru online
i identyfikacja klienta

Krystian Markiewicz, Business Development Manager w Blue Media

12:15 - 12:30 Przerwa na kawę. Czat z Blue Media.

12:30 - 13.30 Panel dyskusyjny Ailleron SA

#agile #technology #leasing_w_4_perspektywach

Prowadzący: Kamil Portka - General Manager w Ailleron, LeaseTech
Uczestnicy:
Robert Szpunar – Project Manager / Product Owner Departament Produktów I Procesów w PKO Leasing
Marcin T. Zakrzewski – CTO GEFA BANK – Grupa Societe Generale
Jarosław Żurek – Dyrektor Zarządzający Projekty i Systemy w Santander Leasing
Piotr Pycia - SCRUM Master w Ailleron SA

13:30 - 13.45 Czat z Ailleron.

Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia konferencji


Dzień II

10:00 – 10:10 Otwarcie drugiego dnia konferencji,
powitanie gości i partnerów

Mirosław Riedel, dziennikarz

10:10 – 10:40 Prezentacja

Ekosystem Amvox wykorzystuje technologie z dziedzin AI, Blockchain i Internernet of Things dla zwiększenia możliwości i bezpieczeństwa finansowania aktywów z sektora produkcji odnawialnej energii elektrycznej.

Nowatorskie rozwiązanie adresowane jest jednocześnie do podmiotów finansujących, inwestorów i podmiotów zarządzających działaniem farm i instalacji wytwarzających energię i łączy wszystkich uczestników w bezpiecznym środowisku obiegu informacji.

Charles-Alexandre Gamba, Managing Partner ITDS i Andrzej Krzemiński, Prezes Amvox Polska

10:40 - 10:55 Przerwa na kawę. Czat z ITDS & Amvox Polska.

11:00 – 11:30 Prezentacja WEBCON

Low-Code - przepis na zwrot z inwestycji

Jakie możliwości daje Low-Code w zakresie prowadzenia projektów?
Gdzie stosować Low-Code w branży leasingowej?
Jaki zwrot z inwestycji jest możliwy dzięki zastosowaniu platformy typu Low-Code na przykładzie wdrożeń WEBCON BPS w firmach leasingowych i wyników badań Forrestera?

Łukasz Semeniuk, Dyrektor Handlowy w WEBCON

11:30 - 11.45 Przerwa na kawę. Czat z WEBCON.

11:45 – 12:00 Prezentacja Asseco Data Systems

Bezpieczny leasing #paperless – efektywność i pewność procesów cyfrowych

Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych w Asseco Data Systems

12:00 - 12:45 Temat wystąpienia i partner TBC.

12:45-13:00 Wystąpienie programowe patronów Grupy ds. Digitalizacji ZPL

Ewa Łuniewska, Przewodnicząca KW ZPL
Marcin Balicki, Wiceprzewodniczący KW ZPL
Paweł Pach, Wiceprzewodniczący KW ZPL

Podsumowanie i zakończenie drugiego dnia konferencji

Prelegenci

Związek Polskiego Leasingu

...

Ewa Łuniewska

Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Od 1 stycznia 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu ING Lease Polska. Ewa Łuniewska jest związana z Grupą ING od ponad 25 lat. Na początku kariery zawodowej odpowiadała za bankowość korporacyjną, finansowanie strukturyzowane oraz dłużne rynki kapitałowe w Oddziale ING Bank N.V. w Warszawie. W 2001 roku została powołana na stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych w ING Banku Śląskim. Od 2006 roku jako Dyrektor w Pionie Korporacyjnej Sieci Sprzedaży odpowiadała za doskonalenie oferty produktów bankowych dla klientów korporacyjnych, a także rozwój przeznaczonych dla nich kanałów internetowych i mobilnych. Ewa Łuniewska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

...

Marcin Balicki

Marcin Balicki jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2013 r. związany z Millennium Leasing, gdzie początkowo pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sprzedaży. Od maja 2015 r. Członek Zarządu Millennium Leasing, a od czerwca 2016 r. Prezes Zarządu Millennium Leasing. W maju 2017 r. został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (ZPL), współtwórca działającej w jego ramach Grupy ds. Digitalizacji.

...

Paweł Pach

Prezes Zarządu PKO Leasing SA (Grupa Kapitałowa PKO Bank Polski SA). Paweł Pach jest absolwentem Wydziału Ekonomii i podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i kontroli wewnętrznej oraz audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestnik programu IESE Business School Advanced Management Program – University of Navarra. Posiada ponad 18 - letnie doświadczanie w pracy w bankowości. Od 2007 roku należy do grona kadry zarządzającej w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Od sierpnia 2014 roku do lutego 2019 roku zajmował stanowisko Dyrektora Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi w Obszarze Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej PKO Banku Polskiego. Obecnie od marca 2019 roku ponownie pełni funkcję Prezesa Zarządu PKO Leasing.

Partnerzy, goście:

...

Charles-Alexandre GAMBA

Graduated an IT engineering Master from Ecole des Mines ("Grandes Ecoles") in France. Passionate of the financial industry, new technologies, and international business development, his entire career is based on these three pillars, where he started working as Business Manager in Paris for Investment Banks; Strong entrepreneurship led him to open a branch of a French IT Consulting Company in Warsaw in 2013, that delivers services to Universal and Investment Banks. Since 2016, he is a Partner and Shareholder of ITDS Business Consultants in Poland. He is running the Business Development and Project Delivery department that focuses on advising and implementing solutions for Banks, Leasing, and Fleet Management companies in Europe in the field of digital transformation, new technologies and innovative solutions to unlock new market opportunities.

...

Andrzej Krzemiński

Prezes Amvox Polska (w organizacji). Przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Od kwietnia 2017 do listopada 2018r. był Prezesem Zarządu PKO Leasing i kierował połączeniem tej spółki z Raiffeisen Leasing. W latach 2014-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Raiffeisen-Leasing Polska. W trakcie swojej wieloletniej pracy na rynku finansowym pełnił m.in. funkcje: Wiceprezesa Zarządu Deutsche Bank PBC (w latach 2012-2014), Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego (w latach 2005-2012), wcześniej Wiceprezesa odpowiedzialnego za sektor finansów konsumenckich w Grupie Credit Agricole (w latach 2002-2005). Andrzej Krzemiński jest współautorem wielu nowatorskich projektów na polskim rynku bankowym, m.in. był założycielem projektu Banku Millennium. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) i kilku studiów podyplomowych na tej uczelni.

...

Krystian Markiewicz

Business Development Manager w Blue Media. Manager wdrażający od ponad dekady projekty związane z rozwojem nowych technologii i digitalizacją przedsiębiorstw. Początkowo w branży telekomunikacyjnej, a od dwóch lat w ramach płatności online i weryfikacji klientów dla partnerów e-commerce i branży leasingowej. Zajmujący się na co dzień optymalizacją procesów biznesowych poprzez automatyzację płatności, migrację ich do przestrzeni online, szybkie rozliczenia oraz potwierdzanie danych klientów.

...

Artur Miękina

Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych Asseco Data Systems – ekspert eID, eIDAS. Absolwent Uczelni Łazarskiego. Wieloletni ekspert ENISA i PIIT. Od prawie 20 lat związany z zagadnieniami architektury klucza publicznego (PKI) w tym podpisu elektronicznego. Współtworzył jedno z kwalifikowanych Centrów Certyfikacji w Polsce oraz uczestniczył w kluczowych projektach informatycznych z zakresu identyfikacji i uwierzytelniania. Pracę w Asseco Data Systems rozpoczął w czerwcu 2016 roku.

...

Kamil Portka

General Manager z ponad 10 letnim doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu systemów Front Office, Back Office, CRM i self-care w branży leasingowej. Pełnił funkcje od analityka biznesowego po sponsora projektu. Swoje doświadczenie zdobywał w jednej z największych firm leasingowych w Polsce - kolejno w obszarze Ryzyka, Wsparcia Sprzedaży i Rozwoju Produktów. Od 6 lat dynamicznie rozwija linię biznesową rozwiązań IT dla branży leasingowej, tworząc innowacyjne produkty i odpowiadając za Zespoły realizujące projekty w metodykach zwinnych. W Ailleron odpowiedzialny za Product Unit LeaseTech w Fintech Division.

...

Piotr Pycia

SCRUM Master w Ailleron SA– osoba z ponad 12 letnim doświadczeniem w branży IT, z czego ostatnie 8 lat poświęcił na doskonalenie zarządzanie zespołami IT jako PM. Kontynuuje karierę jako SCRUM Master wspierając zarówno klientów jak i wewnętrzne działy w Ailleron w projektach IT dla branży finansowej (bankowość i leasing).

...

Łukasz Semeniuk

Dyrektor Handlowy w spółce WEBCON , która od 2006 roku tworzy autorskie oprogramowanie klasy low-code/BPM. Od 12 lat związany z IT. Wcześniej odpowiedzialny za wprowadzanie na rynek i konsulting w zakresie systemów ERP i Retail. Od 4 lat zajmuje się doradztwem i sprzedażą platformy do tworzenia obiegów dokumentów i aplikacji biznesowych WEBCON BPS. Swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem dzielił się również jako Wykładowca-Trener, prowadząc wykłady i ćwiczenia z systemów ERP. Pomaga dostarczać aplikacje biznesowe takimi firmom jak CEDC, Societe Generale, Cersanit, Energa i wielu innym liderom w swoich branżach.

...

Michał Sitkowski

Head of Delivery w CRIF. Kilkunastoletnie doświadczenie w CRIF (wcześniej Deltavista) w dziedzinie budowy rozwiązań IT dla branż: e-commerce, online credit lenders, leasing, faktoring. Odpowiedzialny za realizację projektów wspierających zarówno wdrożenie nowych produktów finansowych Klientów, jak i optymalizację i digitalizację procesów już funkcjonujących w tych organizacjach. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizacja Informatyka i Ekonometria pozwala mu wykorzystać wiedzę z zakresu IT w obszarach biznesu i odwrotnie - wiedzę z zakresu biznesu i zarządzania - w projektach IT. Na co dzień pracuje z Klientami w różnych obszarach organizacji (osoby zarządzające ryzykiem finansowym, eksperci odpowiedzialni za rozwój produktów, ale również zespoły IT i wsparcie sprzedaży). W CRIF odpowiedzialny za koordynację zespołu Project Managerów oraz projektów dla Klientów działających na rynku polskim jak i zagranicznym. Pasjonat sportowy z silnym ukierunkowaniem na doskonalenie umiejętności pływackich.

...

Robert Szpunar

Kierownik Projektów / Product Owner Departament Produktów i Procesów w PKO Leasing. Od 4 lat w PKO Leasing, 14 lat związany z branżą leasingową.

...

Marcin T. Zakrzewski

CTO GEFA BANK/ SGEF / Societe Generale Group – Niemcy – osoba z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży finansowej – leasing jako PM oraz kilkuletnim w branży IT jako SCRUM Master, Agile coach, Product Owner. Prowadził projekty dla jednej z największych spółek finansujących aktywa w Niemczech oraz Giełdy we Frankfurcie czy Kolei Niemieckich DB.

Prowadzący Konferencję

...

Mirosław Riedel

Dziennikarz


Pakiety

Przedstawiciele firm zrzeszonych w ZPL i PZWLP

Pakiet żółty (dla trzech osób) 750 zł + VAT / (+ 250 zł + VAT kolejna osoba)
Pakiet zielony (dla pięciu osób) 1000 zł +VAT / (+ 200 zł +VAT kolejna osoba)
Pakiet niebieski (dla dziecięciu osób) 1500 zł + VAT / (+ 150 zł + VAT kolejna osoba)

Eksperci spoza firm zrzeszonych w ZPL i PZWLP

Pakiet 350 zł +VAT/ osoba

Co zawiera pakiet?

Dostęp online do transmisji live, dostęp online do materiałów partnerów
oraz możliwość zadawania pytań na ogólnym czacie spotkania
i rozmów z wybranymi partnerami

Zapraszamy do kontaktu

Do udziału w konferencji zapraszamy ekspertów firm leasingowych i firm wynajmu zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu i Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (członek zbiorowy ZPL).
mail_outline

Informacje dotyczące programu, kontakt z partnerami:

Anna Polak,
e-mail: anna.polak@leasing.org.pl
assignment_ind

Informacje organizacyjne:

Małgorzata Rychlik
e-mail: malgorzata.rychlik@leasing.org.pl